Utredning och diagnostik

Erektil dysfunktion (ED) – det vill säga oförmåga att upprätthålla erektion för tillfredsställande sexuell aktivitet – kan drabba män i alla stadier i livet, men problemet ökar med ökande ålder. Det finns bra hjälp att få, både i form av farmakologisk behandling och/eller livsstilsförändring och terapi. Men det är också viktigt att identifiera eventuella riskfaktorer och/eller bakomliggande sjukdomar.

Anamnesen, och patientens egen beskrivning av de aktuella besvären, är centralt i utredningen. Detta innefattar bland annat frågor om läkemedel, alkohol, rökning och missbruk av andra substanser som till exempel opioider och/eller anabola steroider. Det handlar även om att klargöra status gällande nattliga erektioner, morgonerektioner och relationen till partnern. Stress och andra psykogena faktorer ska också kartläggas, liksom eventuella miktionsbesvär.

Underliggande sjukdomar och tidigare operationer är av vikt. Hjärtkärlsjukdom, diabetes, hypertoni och övervikt utgör riskfaktorer för att drabbas av ED. Status med avseende på yttre genitalia och per rectumundersökning bör också ingå i en basal utredning. Skattningsskalor för ED kan vara till hjälp vid diagnostiken, till exempel IIEF-5.

När det gäller lab-prover så är det främst B-glukos (eftersom ED kan vara det första tecknet på vaskulär patologi och en latent diabetes mellitus) som generellt rekommenderas. I selekterade fall kan till exempel även S-testosteron, TSH, prolaktin och lipidstatus vara av värde.

Läs mer om utredning och diagnostik: internetmedicinnetdoktor pro.


 

Frågeformulär: Bedömning av erektil funktion

Ringa in det svarsalternativ som bäst stämmer överens med hur du upplevt din situation.

Här finns en utskriftsvänlig version av formuläret.

 

IIEF-5-score är summan av svarssiffrorna till de fem frågorna med möjligt resultat mellan 5 och 25 poäng.

Tolkning av IIEF-5-score: Allvarlig ED 5-10, måttlig ED 11-15, mild ED 16-20, ingen ED 21-25

(Rosen et al. 1997)

Översättningen baseras på Nordisk Urologisk Förening (NUF) arbetsgrupp för sexuell funktionoch den norska översättningen av sexolog Haakon Aars.