Priset för Spedra (avanafil) tål att jämföras

Vid diskussioner om behandling av erektil dysfunktion (ED) med PDE5-hämmare är några frågor återkommande: tid till effekt, halveringstider, biverkningar och behandlingskostnader.

Som du säkert redan vet har Spedra (avanafil) både kort tillslagstid och en halveringstid som är längre jämfört med sildenafil och vardenafil8,1). En metaanalys visade att Spedra som är mycket selektiv1) gav lägre förekomst av PDE5-hämmarbiverkningar jämfört med äldre PDE5-hämmare3).

Men hur mycket får patienten betala för en PDE5-hämmare sommaren 2021? Det finns inget enkelt svar, se sammanställningen nedan. Priset för Spedra är inte så sällan i nivå med priset för generika. Pris ska inte behöva vara ett hinder för dina patienter att testa Spedra.

SEK/förpackning Tablettpris, SEK
Startdos minsta förpackning Min Max Min Max
Spedra 100 mg 4 st 210,00 240,00 52,50 60,00
Generika tadalafil 10 mg 4 st 140,00 670,00 35,00 167,50
Generika sildenafil 50 mg 4 st 140,00 482,00 35,00 120,49
Generika vardenafil 10 mg 4 st 199,00 260,00 49,75 65,00
Maxdos minsta förpackning Min Max Min Max
Spedra 200 mg 4 st 288,00 314,00 72,00 78,50
Generika tadalafil 20 mg 4 st 225,00 734,00 56,25 183,50
Generika sildenafil 100 mg 4 st 165,00 524,00 41,25 131,00
Generika vardenafil 20 mg 4 st 350,00 477,00 87,50 119,25
Startdos förpackning med 12 st Min Max Min Max
Spedra 100 mg 12 st 574,00 591,00 47,83 49,25
Generika tadalafil 10 mg 12 st 499,00 1369,00 41,58 114,08
Generika sildenafil 50 mg 12 st 264,00 565,00 22,00 47,08
Generika vardenafil 10 mg 12 st 506,00 583,50 42,17 48,62
Maxdos förpackning med 12 st Min Max Min Max
Spedra 200 mg 12 st 
790,00 805,00 65,83 67,08
Generika tadalafil 20 mg 12 st 549,00 1775,00 45,75 147,92
Generika sildenafil 100 mg 12 st 309,00 569,00 25,75 47,42
Generika vardenafil 20 mg 12 st 699,00 1118,00 58,25 93,17

PDE5-hämmare ingår inte läkemedelsförmånen så patienterna betalar själva. Prissättningen är oreglerad och priserna varierar därför mellan olika apotekskedjor och mellan olika tillverkare av generika. I tabellen anges billigaste respektive dyraste generika från samtliga tillverkare.

Priserna har hämtats 2021-06-14 från de apotekskedjor med fysiska butiker som presenterar priser på sin hemsida (Apotek Hjärtat, Kronans Apotek och Apoteket AB). Eftersom priserna varierar anges prisspann.

I sammanställningen har inte originalpreparaten tagits med. Dessa kostar ofta mer än generika men inte alltid.

Tablettpriset är ofta lägre om ännu större förpackningar väljs. De förpackningsstorlekar som det säljs mest av är dock på 4 st, 8 st och 12 st tabletter.

Förpackningar med fler än 12 tabletter (t ex 100 st) kan kosta över 1.000 SEK vilket för många patienter kan vara för mycket att lägga ut vid ett och samma tillfälle.