Frågor och svar

Spedra (avanafil) är en selektiv PDE5-hämmare med indikation som godkändes 2013, och som har funnits i flera europeiska länder sedan dess. Sedan 2017 är även Spedra tillgängligt för svenska patienter. Här nedan finns några relevanta frågor och svar om Spedra sammanfattade.

För mer information se www.fass.se

Vad kan ytterligare en PDE5-hämmare tillföra?

En stor andel (> 40%) av patienter som påbörjat behandling med PDE5-hämmare avbryter behandlingen efter en tid5,6. Orsakerna är många, och med ännu ett preparat blir det lättare att hjälpa patienterna att hitta rätt läkemedel.

En viktig skillnad med Spedra i jämförelse med de tidigare PDE5-hämmarna är den mycket höga selektiviteten för PDE5.1,2,3 Skillnaderna i selektivitet anses ha en påverkan på oönskade effekter och biverkningar.

 

Vilken tillslagstid har Spedra?

Den rekommenderade dosen ska tas ungefär 15–30 minuter före sexuell aktivitet.1

Vilken halveringstid har Spedra?

Ett läkemedels halveringstid är en av flera faktorer som avgör dess effektduration. Spedra har en halveringstid som är 6–17 timmar1.
Halveringstiden med sildenafil är 3–5 timmar och med vardenafil är den 4-5 timmar8. Tadalafil har den längsta halveringstiden med 17,5 timmar i genomsnitt8.

Kan patienterna dricka alkohol i kombination med Spedra?

Måttligt alkoholintag påverkar inte effekten av Spedra men alkohol kan förvärra erektionsproblem.1

Kan patienterna köra bil när de tar Spedra?

Spedra kan få patienterna att känna sig yra, och det kan också påverka synen. Om detta händer ska de inte köra bil, cykla, använda verktyg eller maskiner.1

Vad kostar Spedra?

Tablettpriset för Spedra 100 mg är ca 48 kronor i en förpackning med 12 tabletter. En tablett Spedra 200 mg kostar ca 66 kronor i 12-pack. Priset per tablett är några kronor högre i förpackningarna med 4 tabletter.

Läkemedel i tablettform som används för att behandla erektil dysfunktion ingår inte i läkemedelsförmånen. Eftersom patienterna själva får stå för kostnaden är det bra att upplysa dem om att priset varierar något mellan olika apotekskedjor och med förpackningsstorlek. Det är även viktigt att informera dem om riskerna med att köpa läkemedel från oseriösa aktörer på internet.

Måste patienterna hämta ut Spedra på apoteket?

Patienterna kan beställa sina Spedra-tabletter via apotekens hemsidor om de har giltigt recept. De får då sin beställning hemskickad och behöver inte gå till apoteket.