Skattningsskalor

I utredningen av patienten kan olika skattningsskalor vara till hjälp. Vi har tagit fram ett blad som du kan använda för att få fram mer information av patienten. Du kan antingen gå igenom frågorna direkt med patienten eller be honom att fylla i och besvara frågorna på egen hand. Bladet bygger på ett formulär som nordiska experter inom behandling av erektil dysfunktion har utvecklat. Det innehåller dels anamnestiska frågor om patientens, dels det validerade frågeformuläret IIEF-5 och dels EHS som kan användas för att utvärdera effekten av behandling.

Här finns en utskriftsvänlig version av formuläret.