Patientinformation

Hur förklarar du för patienten hur de olika PDE5-hämmarna verkar?

Det går att skräddarsy behandlingen med PDE5-hämmare utifrån situation och patientens egna preferenser. Någon kanske tycker att det är viktigt att effekten kommer kort tid efter att han har tagit tabletten medan en annan kanske tycker att det är viktigare att ha tid på sig innan effekten börjar avta. Ytterligare någon är orolig för att få biverkningar.  Vi har tagit fram ett informationsblad som du kan använda i dialogen med din patient om vilket preparat som kan vara att föredra för just honom.

Klicka här för att komma till informationsbladet.

Information till patient som fått Spedra på recept

Klicka här för att komma till patientinformationen.