Rapport från EAU:s initiativ “Urology Week” 21-25 september 2020:

Oroväckande låg medvetenhet om Erektil Dysfunktion

För tredje året i rad arrangerar det Europeiska Urologsällskapet (EAU, European Urology Association) initiativet ”Urology week” som syftar till att öka kunskapen om urologiska tillstånd bland allmänheten (www.urologyweek.org).

Bland resultaten från 2020 års enkätundersökning lyfts den låga kunskapen om Erektil Dysfunktion (ED) bland allmänheten. På frågan om av ED är för något angav majoriteten (51%) antingen fel svar (34%) eller svarade att de inte visste vad ED är (17%). Respondenterna, 3.032 personer, var män och kvinnor mellan 20 och 70 år bosatta i Spanien, Frankrike, Tyskland och Storbritannien.

EAU:s generalsekreterare, Professor Christopher Chapple, kommenterade resultatet med: “Eftersom ED är en vanlig manlig åkomma är det förvånande att en majoritet inte vet vad ED är”. Enligt EAU:s egna behandlingsriktlinjer om manliga sexuella störningar är prevalensen för ED 52% hos män i åldern 40-70 år. I den aktuella undersökningen fick respondenterna ange hur stor andel män i åldern 50-80 år i det egna landet som lider av ED. Det vanligaste svaret var 21-30%, alltså mycket lägre andel.

Bland de 17% av respondenterna som antingen själva eller som har/haft en partner med ED, uppgav var fjärde att de aldrig pratat om det med någon annan person. Ännu mer oroande är att bland respondenter med erfarenhet av ED och som levde i en parrelation, var det endast 29% som pratade ED-problemen med sin partner.

Professor Chapple betonar att kommunikation är nyckeln till att bryta de tabun och skamkänslor som fortfarande tycks råda kring erektil dysfunktion.

EAU lyfter också fram att kunskapen om olika behandlingsalternativ vid ED var alarmerande låg. Hela 26% hade aldrig hört talas om någon av de sju olika behandlingarna som omnämndes i enkäten. Det fanns dock skillnader mellan länderna i allmänhetens kunskaper om ED. I Storbritannien var det bara 50% av de svarande som trodde att ED var behandlingsbart medan 68% av spanjorerna menade att det går att behandla.

Läs hela rapporten här.