Halveringstiden är 6–17 timmar
med Spedra

Behandling med PDE5-hämmare kan individ- och situationsanpassas utifrån preparatens olika tillslagstider och effektduration.7

I en internationell enkätundersökning från 2014 tillfrågades 1 534 män i åldern 30 till 75 år om sexuell nöjdhet samt den egna och partnerns förväntningar kring erektionsförmåga och insikter kring ED-behandling.11 Bland de tillfrågade ingick 1 124 män med ED. När det gällde lämplig effektduration så ansåg 69% av de tillfrågade att upp till 6 timmars effekt var önskvärt, medan 71% ansåg att 12 timmar eller längre var för lång effektduration.

Ett läkemedels halveringstid är en av flera faktorer som avgör dess effektduration. Spedra har en halveringstid som är 6–17 timmar1. Halveringstiden med sildenafil är 3–5 timmar och med vardenafil är den 4-5 timmar8. Tadalafil har den längsta halveringstiden med 17,5 timmar i genomsnitt8.

Även om det är önskvärt för många patienter att effekten kommer snabbt11 kan det för en del kännas stressande att ha samlag en kort tid efter tablettintag7. Oron över att effekten av medicinen ska ”gå ur” kan även påverka partnern negativt. En nackdel med en lång halveringstid är om patienten upplever biverkningar och dessa tar lång tid för att klinga av.

Med flera preparat på marknaden finns det goda möjligheter att välja den PDE5-hämmare som bäst svarar upp till den enskilda patientens önskemål.