Varför avbryter många ED-patienter sin behandling?

Det finns många orsaker till att en så stor andel (>40%) av patienter som påbörjat behandling med första generationens PDE5-hämmare avbryter behandlingen efter en tid. Tre av de viktigaste är att läkemedlen inte har levt upp till de högt ställda förväntningarna, de har lett till besvärande biverkningar eller så anser sig patienterna inte ha råd med behandlingen.5,6

Trots en utbredd användning av första generationens PDE5-hämmare har det alltså funnits begränsningar, och därmed förbättrings­utrymme, inom ED-behandling.

En svensk studie har visat på likartade anledningar till att avsluta behandlingen, eller till att byta till en annan PDE5-hämmare.7

I diagrammet nedan anges två studier där patienter tillfrågats om orsaker till att de slutat att ta sin PDE-5 hämmare.


Staplarna visar orsaker till att patienter avslutat sin behandling med sildenafil5 till vänster respektive sildenafil, tadalafil och vardenafil6 till höger. I många fall handlade det om en kombination av flera orsaker. Det totala behandlingsbortfallet varierade mellan 43% och 48,9% i de två studierna som omfattade sammanlagt över 1000 patienter.