Varför avbryter många ED-patienter sin behandling?

Det finns många orsaker till att en så stor andel (>40%) av patienter som påbörjat behandling med PDE5-hämmare avbryter behandlingen efter en tid. Tre av de viktigaste är att läkemedlen inte har levt upp till de högt ställda förväntningarna, de har lett till besvärande biverkningar eller så anser sig patienterna inte ha råd med behandlingen.5,6

I diagrammet nedan anges två studier från 2006 respektive 2012 där patienter tillfrågats om orsaker till att de slutat att ta sin PDE5 hämmare. En svensk studie har visat på likartade anledningar till att avsluta behandlingen, eller till att byta till en annan PDE5-hämmare.7   

Med anledning av att en ganska stor andel patienter slutar behandla med PDE5-hämmare är det viktigt att följa upp behandlingen. Om behandlingen inte levt upp till förväntningarna kan det vara viktigt att få reda på varför. Har tillräckligt många behandlingsförsök gjorts? Vilken dos har patienten använt? Om anledningen till avslutad behandling varit biverkningar bör patienten erbjudas att prova en annan PDE5-hämmare. Under rubriken Uppföljning kan du läsa mer och där hittar du dessutom en checklista.

 

 Staplarna visar orsaker till att patienter avslutat sin behandling med PDE5-hämmare i två olika studier, publicerade 2006 respektive 2012. Det totala behandlingsbortfallet varierade mellan 43% och 48,9%. Totalt ingick över 1.000 män med ED i de två studierna. I många fall var det en kombination av orsaker till varför behandlingen med PDE5-hämmare avslutades.