Tmax anger hur lång tid det tar att uppnå maximal koncentration av läkemedel i plasma. Tiden till Tmax förknippas med hur kort tid det tar tills önskad effekt uppnås.

Halveringstid är den tid det tar för plasmakoncentrationen att minska till hälften. Läkemedel med lång halveringstid har en längre effektduration jämfört med läkemedel med kort halveringstid.

Referens: Data från respektive preparats produktresumé under avsnitt farmakokinetik.

Spedra (avanafil) jämfört med andra PDE5-hämmare

Skillnader i farmakokinetik mellan PDE5-hämmarna gör att det är möjligt att individanpassa behandlingsalternativ utifrån situation och preferens. Tabellen ovan visar skillnader och likheter mellan olika preparat när det gäller T-max och halveringstid.

Med Spedra (avanafil) slipper du att tänka ”antingen eller” när det gäller tillslagstid eller halveringstid. Sildenafil och vardenafil har kort tillslagstid medan tadalafil har lite längre tillslagstid och längre effektduration. Spedra har både ett kort tillslag och längre halveringstid än sildenafil och vardenafil.1

Tillslagstid

Spedra tas 15–30 minuter före sexuell aktivitet.

Jämfört med sildenafil och vardenafil har Spedra en något kortare tid tills Tmax uppnås. Skillnaden i Tmax mellan Spedra och tadalafil är större. Tmax anger hur lång tid det tar att uppnå maximal koncentration av läkemedel i plasma. Tiden till Tmax  förknippas med hur kort tid det tar tills önskad effekt uppnås.

Tid till effekt med en PDE5-hämmare avgörs efter hur snabbt en fullgod erektion, tillräcklig för ett samlag, uppnås. Hur lång tid det tar kan skilja mellan individer och mellan olika tillfällen. Erektion uppnås inte med en PDE5-hämmare utan att man är sexuellt stimulerad.

Läs resultaten av enkätundersökning om vad användare av PDE5-hämmare tycker om vikten av tillslagstid här.

Halveringstid

Ett läkemedels halveringstid är en av flera faktorer som avgör dess effektduration. Spedra har en halveringstid som är 6–17 timmar 1. Halveringstiden med sildenafil är 3-5 timmar och med vardenafil är den 4-5 timmar 8. Tadalafil har den längsta halveringstiden med 17,5 timmar i genomsnitt 8.

Effektduration vid behandling med PDE5-hämmare avser hur lång tid efter dosering som man kan förvänta sig att möjligheten till en fullgod erektion, tillräcklig för att genomföra ett samlag, kan uppnås. Behandlingssvaret skiljer sig mellan olika patienter och mellan olika tillfällen. Det kan därför vara klokt att låta patienter med ED få prova olika preparat och själva avgöra vad som passar dem själva bäst.

Läs om en enkätundersökning där patienter intervjuats om tillslagstid och effektduration här.

Selektivitet

En viktig skillnad med Spedra i jämförelse med de tidigare PDE5-hämmarna är den mycket höga selektiviteten för PDE5.1,2,3 Skillnaderna i selektivitet anses ha betydelse för förekomsten av biverkningar.

Läs mer om selektivitet här.

Tolerabilitet

I det kliniska prövningsprogrammet, omfattande 2 436 patienter, var huvudvärk, flush och nästäppa de vanligast förekommande bieffekterna med Spedra. Förekomsten av muskelvärk och synstörningar var låg.

Eftersom Spedra är mycket selektiv för PDE5 så är inverkan på andra fosfodiesteraser låg i terapeutiska doser.1

Läs mer om biverkningsfrekvenser för olika PDE5-hämmare här.

Pris

Priserna anges i AUP. Observera att priserna kan variera mellan olika apotekskedjor.