Ref: Produktresuméer för respektive preparat samt EAU Guidelines Male Sexual Disorders (Table 5). www.uroweb.org

Spedra (avanafil) jämfört med andra PDE5-hämmare

Med Spedra (avanafil) slipper du att tänka ”antingen eller” när det gäller tillslagstid eller halveringstid. Sildenafil och vardenafil har kort tillslagstid medan tadalafil har lite längre tillslagstid och längre effektduration. Spedra har både ett kort tillslag och längre halveringstid än sildenafil och vardenafil.1 Spedra är dessutom mycket selektiv för PDE5, och finns nu i en större förpackningsstorlek som medför lägre pris per tablett.

Tillslagstid

Spedra tas 15–30 minuter före sexuell aktivitet.

En post hoc-analys av en 12-veckorsstudie på över 640 män med ED visar att bland patienter som påbörjade sexuell aktivitet inom femton minuter efter läkemedelsintag så hade 300 försök till samlag utförts, varav 71% fullbordades med Spedra 200 mg och 67% med Spedra 100 mg jämfört med 27% fullbordade samlagsförsök med placebo.4

Läs mer om denna studie, och andra undersökningar om tillslagstid här.

Halveringstid

Ett läkemedels halveringstid är en av flera faktorer som avgör dess effektduration. Spedra har en halveringstid som är 6–17 timmar 1. Halveringstiden med sildenafil är 2,6–3,7 timmar och med vardenafil är den 3,9 timmar 8. Tadalafil har den längsta halveringstiden med 17,5 timmar i genomsnitt 8.

Läs mer om betydelsen av halveringstid här.

Långtidsdata

Män med mild till svår ED, med eller utan diabetes, som deltagit i två tolvveckors FAS-III studier erbjöds att fortsätta behandling med Spedra i en öppen studie under 52 veckor.13 Resultaten från långtidsstudien bekräftade fynden i de tidigare FAS-III 12-veckorsstudierna.

Läs mer om långtidsdata här.

Selektivitet

En viktig skillnad med Spedra i jämförelse med de tidigare PDE5-hämmarna är den mycket höga selektiviteten för PDE5.1,2,3 Skillnaderna i selektivitet anses ha en påverkan på oönskade effekter och biverkningar.

Läs mer om selektivitet här.

Tolerabilitet

I det kliniska prövningsprogrammet, omfattande 2 436 patienter, var huvudvärk, flush och nästäppa de vanligast förekommande bieffekterna med Spedra. Förekomsten av muskelvärk och synstörningar var låg.

Eftersom Spedra är mycket selektiv för PDE5 så är inverkan på andra fosfodiesteraser låg i terapeutiska doser.1 En metaanalys från 2016 har visat en lägre förekomst av typiska PDE5-hämmarbiverkningar för Spedra jämfört med övriga PDE5-hämmare.3

Läs mer om biverkningsfrekvenser för olika PDE5-hämmare här.

Pris

Priserna anges i AUP. Observera att priserna kan variera mellan olika apotekskedjor.