Om oss

Pharmaprim är ett privatägt läkemedelsföretag med verksamhet över hela Norden. Våra produkter är framför allt receptbelagda läkemedel men vi har även medicintekniska CE-märkta produkter i portföljen. Pharmaprim växer snabbt och under de närmaste åren kommer flera nya produkter att lanseras.

Våra produkter härrör från utländska företag som vill ha en framgångsrik representation i Norden. På Pharmaprim väljer vi noggrant ut våra produkter genom en rigorös urvalsprocess där vi eftersträvar en portfölj med produkter inom sjukdomsområden där behovet är stort och där synergier mellan produkter kan uppnås i marknadsföring och försäljning.

Våra medarbetare har en gedigen branscherfarenhet med många framgångsrika projekt bakom sig. Våra kärnkompetenser är inom marknadsföring, försäljning och affärsutveckling. Vi har högt ställda krav på säkerhet, dokumentation och kvalitet kring våra produkter.

Vad vi gör

Pharmaprim marknadsför och säljer läkemedel och medicintekniska produkter i Norden. Våra produkter kommer från etablerade och högt ansedda samarbetspartners i Europa. Vi har ett integrerat samarbete med Nordiska aktörer inom logistik, registrering, hälsoekonomi och säkerhetsuppföljning.