Nyhet från skriften Information från Läkemedelsverket sep/okt 2021

Stort beslag av illegalt pulver tadalafil sommaren 2021

I Läkemedelsverkets periodiska publikation ”Information från Läkemedelsverket”, Nr 1/2021, rapporteras att Tullverket gjorde ett större beslag av illegalt tadalafil, i samband med den globala operationen Pangea, under sommaren 2021. Pangea är en global insats för att motverka illegal försäljning av läkemedel på nätet. Projektet har pågått sedan 2008. I år deltog sammanlagt 92 länder i den årligen återkommande kontrolloperationen.

Läkemedelsverket bedömer att beslaget var avsett att tillverka uppemot en halv miljon tabletter innehållande tadalafil. Eva-Lena Bergens, utredare vid Läkemedelsverket konstaterar: ”Det finns många risker med att köpa den här typen av läkemedel hos olagliga aktörer, bland annat kan kvaliteten på produkterna vara dålig, vilket gör att du kan få i dig både föroreningar och läkemedelssubstanser i okända doser.”

Handeln med läkemedel och hälsoprodukter har växt stadigt under många år, och under coronapandemin ökade försäljningen kraftigt. Olagliga och förfalskade läkemedel är ett allvarligt och ökande globalt problem som rör alla länder i världen. Alla typer av läkemedel kan förfalskas. Svenska konsumenter kommer i kontakt med produkterna främst via köp från osäkra källor på internet.

Länk till Information från Läkemedelsverket 1:2021

Den ovan refererade artikeln kan läsas i sin helhet på sidan 21.