Artiklar om erektil dysfunktion

Skillnader i förskrivningen av PDE5-hämmare i Skandinavien

Genom officiella databaser har Pharmaprim tagit fram statistik över antal personer som har förskrivits PDE5-hämmare i Sverige, Norge och Danmark under en tioårsperiod. Skillnaderna är större än vad man skulle tro. I följande text presenteras statistik och därefter spekulerar vi i vad skillnaderna mellan tre likartade länder kan bero på.

Läs artikeln här.

Sammanfattning av en enkätundersökning med 136 italienska urologer och deras erfarenheter med Spedra, två år efter lansering

I februari till april 2016 bjöd det italienska urologsällskapet in sina medlemmar att besvara en online enkät om deras kliniska erfarenheter med Spedra under de senaste tolv månaderna. En expertpanel bestående av 48 urologer (varav 32 experter inom behandling av erektil dysfunktion) sammanträdde i en tvådagars workshop 21-22 april 2016.

Läs artikeln här.

Rapport från EAU:s initiativ “Urology Week” 21-25 september 2020:
Oroväckande låg medvetenhet om Erektil Dysfunktion

För tredje året i rad arrangerar det Europeiska Urologsällskapet (EAU, European Urology Association) initiativet ”Urology week” som syftar till att öka kunskapen om urologiska tillstånd bland allmänheten. Bland resultaten från 2020 års enkätundersökning lyfts den låga kunskapen om Erektil Dysfunktion (ED) bland allmänheten.

Läs artikeln här.