Artiklar om erektil dysfunktion

Läkemedelsverket rapporterar om beslag av illegala PDE5-hämmare

Under sommaren 2021 gjorde Tullverket ett större beslag av illegalt pulver innehållande tadalafil. Covid-pandemin har medfört att importen av illegala läkemedel ökat. Läkemedelsverket påtalar att ”Det finns många risker med att köpa den här typen av läkemedel hos olagliga aktörer, bland annat kan kvaliteten på produkterna vara dålig, vilket gör att du kan få i dig både föroreningar och läkemedelssubstanser i okända doser.”

Läs artikeln här

Erektil dysfunktion underdiagnostiserat i svensk primärvård?

Ett kvalitetsforskningsprojekt vid FoU-centrum i Skaraborg visade att endast 1,6% av de manliga patienterna vid Hälsocentralen Hjo/Tibro hade diagnosen erektil dysfunktion. Författaren till Rapport 2018:7, Dr Henry Ihezue, jämför resultaten med andra liknande patientkohorter och spekulerar i orsaker till den låga prevalensen.

Läs artikeln här

Ett något udda patientfall från Annals of Internal Medicine 1985 (innan PDE5-hämmarna)

I denna fallbeskrivning får vi ta del av en fallbeskrivning om en man med kranskärlssjukdom som hittar ett nytt användningsområde med sina nitratplåster. Partner är dock inte lika nöjd.

Läs artikeln här

Skillnader i förskrivningen av PDE5-hämmare i Skandinavien

Genom officiella databaser har Pharmaprim tagit fram statistik över antal personer som har förskrivits PDE5-hämmare i Sverige, Norge och Danmark under en tioårsperiod. Skillnaderna är större än vad man skulle tro. I följande text presenteras statistik och därefter spekulerar vi i vad skillnaderna mellan tre likartade länder kan bero på.

Läs artikeln här.

Sammanfattning av en enkätundersökning med 136 italienska urologer och deras erfarenheter med Spedra, två år efter lansering

I februari till april 2016 bjöd det italienska urologsällskapet in sina medlemmar att besvara en online enkät om deras kliniska erfarenheter med Spedra under de senaste tolv månaderna. En expertpanel bestående av 48 urologer (varav 32 experter inom behandling av erektil dysfunktion) sammanträdde i en tvådagars workshop 21-22 april 2016.

Läs artikeln här.

Rapport från EAU:s initiativ “Urology Week” 21-25 september 2020:
Oroväckande låg medvetenhet om Erektil Dysfunktion

För tredje året i rad arrangerar det Europeiska Urologsällskapet (EAU, European Urology Association) initiativet ”Urology week” som syftar till att öka kunskapen om urologiska tillstånd bland allmänheten. Bland resultaten från 2020 års enkätundersökning lyfts den låga kunskapen om Erektil Dysfunktion (ED) bland allmänheten.

Läs artikeln här.