Bokrecension:

Penis – en håndbok, av Sturla Pilskog

Sturla Pilskog är en norsk urolog som har skrivit en mycket läsvärd populärvetenskaplig bok om det manliga könsorganet. Boken passar för en bred publik som vill lära sig att skilja mellan fakta och myter samt mellan ofarliga symptom och allvarliga tillstånd. En målsättning Pilskog haft med ”Penis – en håndbok” är att bidra till att fler män ska slippa oroa sig över att inte vara normala. Just rädslan för att vara onormal är ju ganska normalt skriver han i slutet av bokens förord.

Sturla Pilskog har utöver sitt jobb som urolog på sjukhus även varit panelist och ”fråga doktorn” i olika forum för allmänheten, med särskild inriktning mot ungdomar. Därifrån har han tagit med sig frågor som t ex ”Kan man bryta penis?”, ”Är det farligt med onani?”, ”Är den för liten?”, ”Vad är prostata?”, ”Vilken funktion har förhuden?” och ”Varför har vi testiklarna på utsidan?”. Alla dessa frågor och många fler får sina förklaringar på ett lättbegripligt sätt, även för svenska läsare. Eftersom ”Penis – en håndbok” kom i december 2019 är det mindre troligt att vi får se en svensk utgåva. Men det behövs alltså inte.

Utifrån texterna i ”Penis – en håndbok” blir det uppenbart att doktor Pilskog har ett stort intresse för historia. Läsaren får ta del av flera intressanta anekdoter genom tiderna, från när och fjärran. Anekdoterna varvas hela tiden med fakta och förklaringar. Den som undrar om det stämmer att män tänker på sex var sjunde sekund; vill veta varför livstidsdömde Al Capone släpptes ut ur Alacatraz i förtid; eller var begreppet ”drag queen” tycks ha sitt ursprung kan med fördel läsa boken.

I doktor Pilskogs bok redogörs naturligtvis för olika tillstånd och sjukdomar som kan drabba penis och urinvägar. Det är allt från könssjukdomar, bråck och anatomiska avvikelser till prostatacancer och erektil dysfuntion. Ett särskilt kapitel, ”Det er håp i et hengende snøre”, tillägnas just impotensproblematik och vad som kan göras för att få tillbaka förmågan till erektion. Historien om Viagra som egentligen skulle ha blivit en blodtrycksmedicin är förstås obligatorisk i boken men Pilskog nämner också nyare alternativ som t ex. Spedra (avanafil), för behandling av erektil dysfunktion.

Läs här om hur Spedra skiljer sig från andra PDE5-hämmare.

Trots att de flesta texter är skrivna ur ett manligt perspektiv förekommer det i boken några tips om vad som är viktigt och oviktigt för kvinnor, när det gäller penis. Pilskog avråder t ex från att skicka så kallade ”dick pics” och poängterar att sådana sett från ett lagligt perspektiv är jämförbara med blottning.

En norsk studie från 2018 visade att 59% av kvinnor mellan 18-30 år hade mottagit ”dick pics” i sina mobiler och 70% hade upplevt dem som obehagliga och kränkande. Inte en enda hade funnit dem sexuellt upphetsande.

Sturla Pilskog konstaterar att: ”Det er greit å være fascinert av penis, uansett om den sitter på egen eller andres kropp. Og fascinasjonen har altså holdt seg levende siden våre fjerne forfedres tid. Men uansett hvor vakkert penis er pakket inn og presentert: Det som virkelig teller, befinner seg på innsiden.”

”Penis – en håndbok” från Kagge förlag kan beställas på internet. ISBN 978-82-489-2534-7

Sturla Pilskog. Foto: Kagge Förlag