Ann Heberlein skriver om impotens i Svenska Dagbladet

Referat från artikeln ”Kände mig snuvad på konfekten” i SvD 8 april 2022

Ett välkommet stöd till män med erektionsproblem kommer från Ann Heberlein i denna mycket läsvärda artikel. Hon efterlyser en större öppenhet om problematiken kring impotens och uttalar att samtida manliga författare borde skriva mer om den.

I artikeln refereras till en handfull författares verk, både svenska och utländska, men Heberlein vill se fler. ”Varför luftas detta tämligen vanligt förekommande problem så sparsamt? Handlar det om skam – eller är det ett utslag av oförmågan att se att också män understundom är svaga? Det första steget till en lösning på ett problem är, som bekant, att erkänna att det finns.”

Tystnaden om impotens gör att ”både kvinnor och män tycks helt oförberedda när den väl gör sitt inträde”, skriver Heberlein. I artikeln ser hon tillbaka på sin tid som nyskild kvinna och vad hon kallar för sitt ”första möte med den manliga impotensen” . Hon beskriver en sängkammarsituation där hon ”känner sig snuvad på konfekten” och att hon klandrade sig själv. Hon hade levt med en uppfattning om den manliga sexualiteten som ”okomplicerad och obändig” och trott att impotens var ”något som drabbade gamla män, i sjuttioårsåldern minst” och inte något som påverkade ”hyfsat välbehållna män i femtioårsåldern”.

Ann Heberlein refererar till fakta som anger att cirka 50% av män över 40 år uppger olika grader av erektil dysfunktion. Hennes krönika i Svenska Dagbladet är ett upprop om en större öppenhet om ett problem som ”är något av en folksjukdom”. Heberlein poängterar att WHO uttrycker sig om sexualitet som ”en viktig aspekt av vad det är att vara människa” och att sexualiteten ”är en rättighet som rimligtvis bör omfatta även män”.

Som bekant finns det behandling. Heberlein uttrycker att det är ”besvärande” att de läkemedel som finns för att behandla erektil dysfunktion (t ex Spedra (avanafil) inte ingår i högkostnadsskyddet. Ett sådant beslut får vi nog vänta väldigt länge på (reds anm). Men under tiden kan man göra som Ann Heberlein säger att hon gör: ”väntar ivrigt på männens skildringar av sex, berättelser om tillkortakommanden och misslyckanden men också om ömhet och glädje.”

Läs mer om vad som skiljer Spedra från de andra PDE5-hämmarna här.