Individanpassad behandling

I dag finns fyra så kallade PDE5-hämmare (hämmare av fosfodiesteras 5) tillgängliga; avanafil, sildenafil, tadalafil och vardenafil. Vilket preparat som passar bäst skiljer sig mellan individer. Erektil dysfunktion är ett område där människor har olika behov och önskemål. Alla tänker olika kring sina, eller partnerns, potensproblem. Flera alternativ ger bättre möjlighet att hitta en behandling som passar den enskilda patienten. En grupp svenska ED-experter konstaterade i Läkartidningen Nr 14 2006 att det kan vara lämpligt att låta patienterna själva få pröva sig fram till vilket preparat som passar dem bäst.7

I brist på direkt jämförande studier har det gjorts ett flertal preferensstudier, metaanalyser och reanalyser av behandlingsstudier med PDE5-hämmarna. Merparten av sådana studier har varit företagssponsrade och inte alltid använt jämförbara doser. Det kan också vara svårt att utforma studier som jämför preparat eftersom det finns olikheter mellan preparaten.

Det är just skillnader mellan PDE5-hämmarna t ex gällande deras tillslagstid och effektduration som gör det möjligt att individanpassa behandlingen. Vissa preparat tar kort tid innan en tillräcklig erektion erhålls men å andra sidan minskar möjligheten efter några timmar. Andra preparat tar längre tid innan full effekt nås medan man har längre tid på sig innan möjligheten avtar. Med Spedra kommer effekten tidigt och det är ingen brådska med sexuell aktivitet innan effekten avtar.

Läs mer om skillnader och likheter med PDE5-hämmarna här.