Selektivitet

Isoenzymet PDE5 (fosfodiesteras 5) är det enzym, bland de 11 hittills kända PDE-isoenzymerna, som spelar en central roll vid erektion. De andra isoenzymerna är förknippade med andra fysiologiska funktioner och påverkan på dessa kan medföra oönskade effekter och biverkningar.2,3

POTENSKVOTER FÖR PDE5 VS ÖVRIGA PDE ISOENZYMER


Tabellen visar potenskvot i förhållande till PDE5 för olika isoenzymer och skillnader mellan olika PDE5-hämmare. Ju högre värde desto större selektivitet. I tabellen till höger framgår vilka vävnadstyper där olika isoenzymer förekommer i högst utsträckning. Skillnaderna i selektivitet och påverkan på olika vävnadstyper anses ha en koppling till vilka bieffekter som förekommer med respektive läkemedel.2,3